WAAROM SUID-AFRIKANERS NIE KAN AFTREE NIE

Kan jy nog onthou toe ‘n brood R2 gekos het? Of miskien kan jy die dae onthou – net 10 jaar gelede – toe dit nog moontlik was om ‘n gemiddelde huis tussen 80-400m2 te koop vir net R400 000? As jy kan, sal jy verstaan wat die “tydwaarde van geld” is – en die rede waarom die meeste Suid-Afrikaners nie in staat sal wees om finansieel onafhanklik af te tree nie.

Vandag kos ‘n brood sowat R10. Die gemiddelde huis sal nou nader aan R1 miljoen kos. Die werklikheid is dat dit nie die brood, of die eiendom, is wat duurder geword het nie, maar die waarde van geld wat aansienlik verminder het.
En die waarde van geld sal voortgaan om te verminder. Oor nog tien jaar sal dieselfde brood nader aan R20 kos en dieselfde gemiddelde eiendom sal nader aan R1.8 miljoen kos.
“Die tydwaarde van geld verwys na die verskynsel dat die waarde of koopkrag van geld sowat elke sewe jaar met die helfte verminder, afhangende van die inflasiekoers,” verduidelik dr. Koos du Toit, uitvoerende hoof van P3 Investment Group. “Dit beteken dat jy oor sewe jaar met R1 slegs sal kan koop wat jy vandag met 50c kan koop.”
Die tydwaarde van geld – en die vinnige afname in die koopkrag van geld – is afhanklik van die inflasiekoers. Inflasie verhoog nie die waarde van goedere en dienste nie, dit verminder die koopkrag van geld, wat beteken dat jy elke jaar meer geld nodig het om dieselfde brood of gemiddelde grootte huis te koop. En die tydwaarde van geld is presies die rede waarom 95% van Suid-Afrikaners wat getrou bydra tot aftreefondse vir jare en jare, nie in staat sal wees om finansieel onafhanklik af te tree nie.
“Die meeste mense aanvaar nie dat hierdie statistieke op hulle van toepassing is nie, aangesien die waarde van hul aftreefonds by aftree-ouderdom aansienlik lyk in terme van die waarde van geld vandag. Maar hoeveel is jou aftreefonds werd oor 20 jaar as jy die tydwaarde van geld in ag neem?” vra dr. Du Toit. “Gestel jou aftreefonds sal R22 miljoen werd wees by aftrede in 40 jaar se tyd.
“Wat die waarde van hierdie R22 miljoen sal wees in 2052 sal grootliks afhang van die gemiddelde inflasiekoers oor die volgende 40 jaar, maar twee hipotetiese voorbeelde sal die punt illustreer.
“In die voorbeeld hier onder, as die gemiddelde inflasie 8% is oor die volgende 40 jaar, sal jou R22 miljoen aftreefonds ekwivalent wees aan sowat R850 000 in vandag se terme.

Dit beteken dat oor 40 jaar, wanneer jy aftree, jy met ‘n R22 miljoen aftreefonds in staat sal wees om te koop wat jy vandag kan koop met R850 000 – en dit is nie eens ‘n gemiddelde grootte huis nie!” sê dr. Du Toit. “Hoe lank sal jy in staat wees om jouself en jou gade finansieel te onderhou in aftrede met die ekwivalent van R850 000?”
Dit is dus dringend en krities noodsaaklik vir Suid-Afrikaners om ‘n praktiese alternatief vir hul aftreevoorsiening te vind.
“Die besit van eiendom – jou eie huis, sowel as koop-om-te-verhuur-eiendomme – maak dit baie makliker om vir jou aftrede te spaar.
Dit is omdat eiendom jaar na jaar in waarde groei, maar terselfdertyd ook ‘n maandelikse passiewe inkomste genereer wat tred hou met inflasie,” sê Du Toit.
Besoek gerus www.hope.co.za vir meer inligting oor hoe om ‘n gemaklike aftede te beplan.

Bedrag; Gemiddelde Inflasiekoers; Termyn; Waarde in vandag se terme

R22 miljoen; 5%; 40 jaar; R2 976 071
R22 miljoen; 8%; 40 jaar; R 851 425

Bron:  vaalweekblad.com