Siemens staan agter onderwys

DALESIDE. – Die Department van Onderwys en Siemens het onlangs ‘n vennootskap aangegaan en ondersteuning van opvoeding in 831 laerskole in Gauteng onderneem.

In een van die eerste projekte is rekenaars onder die vaandel van opleiding in die primêre-taal en wiskunde-strategie by die Skansdam Primary School aan die skoolhoof oorhandig.

Die opheffingsprogram is gebaseer op die opgradering van onderwys, leerling-prestasies, hulpbronne, silabusse en skoolbestuur.

Die proses strek oor drie tot vier jaar en is reeds in 2011 begin met die hulp van professionele kundiges wat onderwysers met hulle ontwikkeling in veral die bestuur van literatuur in die biblioteek bygestaan het.

In 2012 is die proses en die bystand van kundiges uitgebrei om Engels en wiskunde vir graad vier- tot graad sewe-leerlinge in te sluit.

“Die sleutel tot sukses is die kwaliteit van die hulpbronne wat in die proses aangewend word. Die doelwit is om goed-ontwikkelde materiaal vir onderwysers aan te bied waarmee hulle opvoedingstaak vergemaklik kan word.

“Ons is ook besig om bykomende onder-steuning te bied met toegeruste biblioteke en rekenaar-sagteware in skole wat toegang tot GautengOnline het. Ons moedig skoolhoofde aan om hulself op hoogte van tegnologie en kennis te hou vir die optimale ondersteuning aan leerlinge.

“Die inligtings- en kommunikasietegnologie moet aangewend word om ‘n wye wêreld van geïntegreerde kennis te ontsluit en bied aan leerlinge geleenthede om na te vors en ‘n beter kans op opvoedingsgeleenthede.

“Die deelname van Siemens aan die projek toon die waardevolle ondersteuning vanuit die private sektor,” het me. B. Creecy, woordvoerder van die Departement van Onderwys, tydens die oorhandiging gesê.

Besoek die nasionale opvoedingsportaal Thutong en skakel Charles Phahlane by (011) 355 1530 of 071 860 4496 vir meer besonderhede.

Bron: vaalweekblad.com