Nuttige wenke met opstel van testamente

‘n Kundige en gekwalifiseerde finansiële adviseur kan jou help in die beplanning en opstel van jou testament.
Berrie Botha, uitvoerende hoof van Sanlam Trust, gee hier ΓÇÿn paar nuttige wenke wat jy in gedagte kan hou:

 • Hou jou testament op datum.┬á Hersien dit gereeld soos wat jou omstandighede verander.
 • Sorg dat jou testament geldig is.┬á Die Wet op Testamente stel baie spesifieke vereistes waaraan ΓÇÿn testament moet voldoen.
 • Hou jou testament so eenvoudig as moontlik.
 • As jou omstandighede egter ΓÇÿn ingewikkelde testament vereis, maak seker dat jy deskundige advies kry.
 • Dit is aanbeveelbaar om onder geen omstandighede jou eie testament te probeer opstel nie ΓÇô tensy jy natuurlik ΓÇÿn deskundige is.
 • Maak seker jou testament is prakties uitvoerbaar.┬á Dis ΓÇÿn fout om jou testament te beskou as ΓÇÿn dokument wat eers in werking tree as jy oud is.┬á Jy is dalk nie so gelukkig nie.
 • Maak seker dat jy die inhoud van jou testament verstaan.
 • Erfgename moet duidelik ge├»dentifiseer word deur hul volle name en verwantskap of ID-nommer te verstrek.┬á ΓÇÿn Pa of neefs met dieselfde voorname en van kan andersins groot probleme veroorsaak.
 • Die verdeling van bates behoort regverdig en billik te wees sodat erfgename nie stry nie, maar dit is in jou uitsluitlike reg en diskresie om oor jou bates te beskik.
 • Wees prakties met die verdeling van jou bates.┬á Dit is byvoorbeeld dalk nie altyd wenslik om jou bates gelykop tussen jou gades en kinders te verdeel nie, tensy jou boedel net uit kontant bestaan.
 • Waar moontlik, vermy bevelende opdragte in jou testament.┬á ΓÇÿn Opdrag dat al jou bates verkoop moet word, kan beteken dat aandele in swak markomstandighede verkoop word en groot verliese gelei gaan word.┬á Laat eerder die besluite aan jou eksekuteur oor.
 • Dis belangrik dat jy die gevolge van jou testament verstaan.

In die vierde artikel van die Sanlam Trust-artikelreeks gee Botha nog wenke.  Gesels gerus met jou finansiële adviseur.  En onthou:  dis belangrik om jou testament gereeld te hersien.

Nuusbron: Mooivaal Media (Vaalweekblad)