NG Kerk De Deur versterk familiebande

DE DEUR. – Die Ring van die Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK) van De Deur het besluit om die familiebande tussen die gemeentes te versterk.

Die agt gemeentes wat deel uitmaak van die Ring, is De Deur, Meyerton, Olyfdal (vroeër Meyerton-Suid), Klipvallei, Spioenkop, Meyerton-Oos, Meyertonpark en Kliprivier.
Alle lidmate van hierdie gemeentes asook enige ander belangstellendes word hartlik uitgenooi na die volgende geleenthede:
Gesamentlike liggiefees-Kerssangdiens op 11 Desember, wanneer die sowat 14+ liggie-panele aangeskakel word.
Vanaf 17:00 vertrek daar oop waens waarop belangstellendes kan saamry om deur die Riversdal-omgewing te ry en Kersliedere te sing, asook mense te herinner aan die besonderse Christelike fees wat Jesus ingelei het.
Die lekkergoedkardoesies word DV op Saterdag 10 Desember verpak by die NGK Meyerton-Oos vanaf 08:00. Donasies van lekkers is welkom. Hulp met die verpakking sal ook waardeer word.

Om 19:30 kom almal by die kerksaal byeen vir ‘n (hopelike) opelug Kerssangdiens onder leiding van die uiters bekwame en begaafde musikus en leraar, ds. Dolf Bronkhorst, wat die geleentheid sal lei.
Soos die Christus-verhaal ontvou van die skepping af, sal al die liggiepanele aangeskakel word.

Bring net jou eie piekniekkombers en kampstoeltjie om op die gras te sit. Liedere se woorde sal beskikbaar wees. ‘n Offergawe sal opgeneem word. ‘n Gesamentlike Geloftedagdiens word op 16 Desember om 08:00 by Meyertonpark gehou en ‘n gesamentlike Oujaarsdiens word op 31 Desember onderskeidelik op 19:00 by Olyfdal en Meyerton-Oos gehou. Daar sal ook ‘n Oujaarsdiens by Klipvallei gehou word om 23:15.
Enige navrae in verband met hierdie geleenthede kan gedoen word by Johan Burger (016) 364 1388, Louise Vermaak (kerkkantoor) (016) 364 1484 (Maandag 11:00-13:00, Woensdae tot Vrydae 09:00-13:00), op Facebook onder NGK Meyerton-Oos), per e-pos ngmtonoos@vodamail.co.za of op die webblad www.ngmtonoos.co.za.
Bron: vaalweekblad.com