Moenie die Bybel Google

Die rekenaar-, internet- en selfoonera het baie nuwe begrippe geskep. ‘n Uitdrukking wat mens deesdae dikwels hoor, is om iets te “Google”. “Om te Google” beteken dat jy die soekenjin Google gebruik om inligting oor byna elke saak te kry waaraan jy kan dink. Jy tik die woord waaroor jy informasie wil hê in, druk “enter” en binne oomblikke verskyn daar ‘n stortvloed inligting oor die betrokke saak. Baie Christene het die gewoonte aangeleer om die Bybel te “Google”.

Hiermee bedoel ek die volgende: Hulle wil alle lewensprobleme oplos deur bloot ‘n soektog in die Bybel te doen vir dié tekste waar ‘n spesifieke begrip in voorkom.
Daar is niks mee verkeerd om toepaslike tekste op te soek nie. Dit is noodsaaklik! Die probeem is egter as ons reken dat ons vir elke probleem ΓÇÿn oplossing sal kry deur Bybeltekste aan te haal met die betrokke begrip daarin.

As ons s├│ dink, dreig die volgende gevare:

(i) tekste word buite verband aangehaal en dus verdraai;

(ii) ons sien nie raak dat begrippe nie in alle tekste noodwendig dieselfde beteken nie (ΓÇ£sielΓÇ¥ het bv. verskillende betekenisse);

(iii) ons besef nie dat die Bybel nie geskryf is met die doel om kitsoplossings vir alle probleme te gee nie;

(iv) die Bybel behandel nie tipiese hedendaagse probleme nie (bv. stamselnavorsing);

(v) die Bybel bestaan nie net uit direkte voorskrifte vir spesifieke probleme nie. As die

Bybel bloot “ge-Google” word, word nie een van hierdie faktore in ag geneem nie, en word God se Woord verdraai. Ons gehoorsaamheid aan God behels veel meer as net die opsoek en opsê van versies.
Om die Bybel te ΓÇ£GoogleΓÇ¥, is m.i. die maklikste, maar verkeerde weg.

Nuusbron: Mooivaal Media (Vaalweekblad)