kerkrade staan saam

VANDERBIJLPARK – Die Kerkraad van die Nederduitse Hervormde Kerk van Transvaal – Historia het ‘n besluit geneem en het tot ontbinding en inlywing by die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Vanderbijlpark – Sentraal (Reglement 6, item 3.1.1). Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Vanderbijlpark – Sentraal het toestemming gegee tot sodanige inlywing (Reglement 6, item 3.1.1).

Byde die betrokke Kerkrade het ooreengekom oor die voorwaardes vir ontbinding en inlywing (Reglement6, 3.1.2).

Alle ongesensureerde belydende lidmate van die gemeentes wat enige besware het teen die eenwording van die twee gemeentes moet hulle besware voor 6 Junie skriftelik by die skriba van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vanderbijlpark – Sentraal indien.

Kontak
Om meer inligting van skriba van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vanderbijlpark – Sentraal te bekom kontak Marina Pretorius by (016) 933-4464 of 0824403438

Nuusbron: Mooivaal Media – Ster