KAN ONS VOORHEEN-BENADEELDES SLUK

M.i. is ons gebruik van sekere begrippe (veral modebegrippe) soms baie naïef. ‘n Begrip maak in die media sy verskyning, en nie lank daarna nie gebruik ons dit met entoesiasme, sonder om dit deeglik te ondersoek. M.a.w., ons sluk die inhoud net soos dit vir ons aangebied word.

Een van die modebegrippe van ons tyd wat ons onnadenkend, en kritiekloos heelhuids sluk, is ΓÇ£voorheen-benadeeldesΓÇ¥ (ΓÇ£minderbevoorregtesΓÇ¥ word as ΓÇÿn sinoniem gebruik). Hierdie begrip is ΓÇÿn klompie jare gelede uit ΓÇÿn politieke baarmoeder gebore, en word gebruik in die plek van die ou bekende begrip ΓÇ£armesΓÇ¥. ΓÇ£Voorheen-benadeeldesΓÇ¥ is egter nie ΓÇÿn blote sinoniem vir ΓÇ£armesΓÇ¥ nie. Daar is duidelike en ingrypende verskille tussen die twee begrippe.
“Armes” verwys na die toestand waarin mense verkeer wat gebrek ly: Hulle het nie voldoende kos, klere en ander noodsaaklike lewensmiddele het nie. “Voorheen-benadeeldes” verwys egter na die vermeende oorsaak van die armoede. Sekere mense is arm omdat hulle deur ander mense benadeel is. Hierdie begrip se betekenis is as gevolg van die gebruik daarvan nog verder uitgebrei: dit sê ook wie die benadeeldes is, en wie die benadeling (dus die armoede) veroorsaak het. In die SA-konteks het “voorheen-benadeeldes” dus die volgende betekenisfasette: (i) armoede het ontstaan a.g.v. benadeling van een groep deur ‘n ander; (ii) die groep wat benadeel is, is die swartmense en (iii) die groep wat hulle benadeel het (dus arm gemaak het), is die blankes; (iv) dié begrip beoordeel dus armoede op grond van ras.
Die vraag is of ons hierdie inhoud van ΓÇ£voorheen-benadeeldesΓÇ¥ onkrities mag aanvaar?

Nuusbron: Mooivaal Media – Vaalweekblad