Gee aan kinders 'n nuwe kans

Talle arm, honger en weerlose babas, mishandelde vroue en kinders, ongehude moeders, verwerpte en verswakte bejaardes en verarmde gesinne vind hul hoop by die Lochvaal Emfuleni Welsyn en Gesinsorg. Die welvarender gemeenskap van die Vaaldriehoek kan aan hierdie mense ‘n nuwe kans gee om hul omstandighede te kan verander.

Die deurgangshuis se personeel se doelwit is om toe te sien dat geen kind honger gaan slaap nie, in veilige sorg is en dat al die  kinders skool bywoon vir opvoeding en ontwikkeling.
Donasies ten bate van die Carpe Diem Media en Vaalweekblad se Kinderfonds word verwelkom en is van belasting aftrekbaar. ‘n Belasting-vrywaringsertifikaat kan op aanvraag aan skenkers verskaf word.
Die organisasie gee aan skenkers die versekering dat alle fondse en donasies uiters oordeelkundig, deursigtig en verantwoordbaar aangewend word, met ‘n volledige terugvoer op aanvraag.
Die Lochvaal Emfuleni Welsyn word jaarliks geoudit deur Pienaar, Van Rensburg en Esterhuizen Ouditeure in Vanderbijlpark. Hulle kan by die volgende nommer gekontak word (016) 981 1036.
Die Lochvaal Emfuleni Welsyn en Gesinsorg is as ‘n welsynsorganisasie by die Departement van Sosiale Ontwikkeling geregistreer as ‘n nie-winsgewende orginasie (NPO 025 188) en is ook ‘n ΓÇ£weldaadsorganisasieΓÇ¥ met ‘n artikel 18(A) vergunning wat by die Ontvanger van Inkomste geregistreer is.

Alle geldelike bydraes sal opreg waardeer word en kan in die volgende rekening inbetaal word:
Vaalweekblad/Carpe Diem Media Kinderfonds, ABSA Bank Vanderbijlpark, Tjek rek.nr: 4056773506, Tak kode 632 005.

Nuusbron: Mooivaal Media – Vaalweekblad