Bekering maak die gewete stil

Onbybelse metodes kan die gewete nie skoon maak nie. Alleen Christus se soendood kan ons sondeskuld betaal, en sodoende rustigheid in ons binneste bring. Deur sy dood en opstanding het Hy die rekening van ons sondes aan die kruis vasgespyker, en daarop staan asΓÇÖt ware in hoofletters geskrywe: BETAAL (vgl. Kol 2:14). Ons kan egter nie ons gewete-aanklag stil maak deur net te glo dat ons sondes vergewe is nie. Hierdie gawe (geskenk) van God, hang ook onlosmaaklik saam met ΓÇÿn opgawe (opdrag) aan ons. Saam met die gawe van vryspraak, kom ook die opdrag tot gehoorsaamheid.

Christus se kwytskelding van ons sondeskuld roep ons op tot bekering. As vrygemaaktes kan en mag ons nie anders as om elke dag teen die sonde te veg nie. Die Heidelbergse Kategismus verklaar bekering soos volg: Bekering behels ‘n hartlike berou oor ons sonde teen God en dat ons die sonde haat en daarvan wegvlug; dit behels ook ‘n lus en liefde vir ‘n lewe volgens God se voorskrifte. Ons aandeel aan ‘n skoon gewete behels dus ‘n afsku in en stryd teen sonde. Dít kan alleen gebeur indien ons God liefhet en van harte begeer om aan Hom gehoorsaam te wees. Die bloed van Christus reinig ons gewetes van die skuld van sondige dade, sodat ons God kan dien (Hebr. 9:14). Christus neem ons skuld weg, sodat ons ons kan bekeer.
Die pyn wat ons gewete-aanklag veroorsaak, word gestil deur die sonde-wonde wat die pyn veroorsaak, te behandel. Sonde word behandel deur opregte bekering. Deur reg te maak wat verkeerd is, deur aan sondige gedagtes, emosies, woorde en dade te werk, kom die gewete tot rus (vgl. Mat. 3:8; 1 Pt. 3:21).

Bekering maak die gewete stil.

Nuusbron:┬áMooivaal Media – Vaalweekblad