Art and Dance Galore word 8

 
   
 
SASOLBURG. ΓÇô ΓÇ£Full houseΓÇ¥ en ΓÇ£fantastiesΓÇ¥ is twee terme wat 2011 se Art and Dance Galore, wat onlangs by Vaalpark Articon gehou is, beskryf.
Die geleentheid, wat hierdie jaar sy agste verjaardag gevier het, fokus daarop om jongmense bloot te stel aan die wêreld van die kunste.
Van Suid-Afrika se top dans-, drama- en kunsafrigters het bymekaargekom om by sowat 130 gewillige protégés ’n ding of twee van die kunste te leer.
Elrine Kotzé, hoof van die Art and Dance Galore, is vol lof.
“Ons het plaaslike deelnemers, asook ’n vlaag inskrywings van so ver as Witbank, Bethlehem en Potchefstroom ontvang. Die klasse was stampvol!” sê ‘n geesdriftige Kotzé.
Deelnemers het blootstelling ontvang in verskeie dans- en dramastyle, asook ΓÇÖn geleentheid om verhoogrekwisiete te ontwerp.
Die Galore-werkwinkel het ook ingeskakel by Vaalpark Articon se opwindende nuwe projek, ΓÇÖn
skoolfilm, waar sommige van die bevoorregte leerlinge ΓÇÖn blik op die rolprentbedryf, asook deelname in die Articon-film, gebied is.
Hierdie is ΓÇÖn teken dat groot dinge aan die gebeur is en dat die Vaaldriehoek sy kunstevlag stewig in die fondasie van Suid-Afrika se kunstebedryf vestig.
Bron:  vaalweekblad.com