Alle skuld word afgeskryf

Dit is God se wil dat ons van ons skuldgevoelens moet ontslae raak (vorige art.). Daar is verskillende maniere waarop mense probeer om dit te doen. Ons het reeds gekyk na die onbybelse metodes wat mense gebruik om die gewete-stem stil te kry, soos bv: (i) deur verskillende maniere van deaktivering van die gewete, (ii) deur sonde as nie-sonde te herklassifiseer en (iii) deur die skuld van sondige dade op iets of iemand anders te pak. Hierdie metodes bring egter nie ΓÇÿn skoon gewete nie, maar maak ons skuld voor God net groter.

Ons kan alleen ΓÇÿn skoon gewete verkry indien ons waarlik glo dat Jesus Christus ons sondeskuld weggeneem het. Sy vergifnis maak ons skoon sodat die gewete nie aanhou om ons aan te kla nie. Ons wat weens ons sondes die ewige dood verdien, het Hy lewend gemaak deurdat Hy al ons sondes vergewe, ΓÇ£en die skuldbrief teen ons…uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naelΓÇ¥ (Kol. 2:14; vgl. Mat. 26:28). In Jes. 1:18 s├¬ God vir sy volk: ΓÇ£…al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wolΓÇ¥. 1 Joh. 1:9 s├¬: ΓÇ£As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinigΓÇ¥ (vgl. Hand. 10:43; Ef. 1:7; 4:32; Kol. 1:13-14; Rom. 4:7-8;1 Joh. 2:12).
Wie lewe onder die donker wolk van ΓÇÿn skuldige gewete, kan nie aanvaar dat Christus sy bloed gestort het om ons gewetes skoon te maak nie (vgl. Hebr. 9:14). Die begrippe ΓÇ£ChristenΓÇ¥ en ΓÇ£skuldkompleksΓÇ¥ sluit mekaar egter uit, daarom moet ons met groot dankbaarheid God se geskenk aanvaar: Hy het al ons skuld afgeskryf!

Nuusbron: Mooivaal Media – Vaalweekblad