Archive | October, 2010

Municipal sewage overflowing into ecopark and Vaal

SASOLBURG. – Controversy around the alleged polluting of the Riemland Ecopark is flawed.
So says Gino Alberts, spokesperson for the Council of the Metsimaholo Local Municipality.

Mr Alberts says the most vital pump of the sewerage network had fallen afoul of criminal activity earlier this year. The pump and essential cables were stolen and the place has been closed to the public since then. Its closure is not a recent development.
The pump and cables “were replaced but we haven’t wanted the ecopark to open since that time because we are waiting for the rain,” says Alberts.
Alberts says spillage went “all over the place” and posed such a health hazard that the park could not be opened until rains had thoroughly cleaned out the area.
“Opening now would mean exposing our people to contamination and we’re a very responsible municipality that has the safety of our poeple at heart,” he says.
This follows news that municipal sewage from Metsimaholo had closed the Riemland Ecopark on Heritage Day, September 24.
A big billboard apologising to the public said the facility was closed due to a municipal overflow of sewage.
Local photographer and bird-fancier Roelof Coertze says: “I became really angry because on April 17 municipal sewage also overflowed from the pumps in the ecopark into the small streams through the Abrahamsrust picnic spot and into the Vaal River.”
Mr Coertze – according to Alberts – was probably referring to the period from when the facility has been closed.
The Riemland Ecopark is north of Sasolburg in the Free State and west of Vaalpark, about 80 km south of Johannesburg.
Coertze believes the sewage is flowing into the nature reserve,placing animals and birds at ongoing risk.
“The sewage is also running into the Vaal River at Vanderbijlpark,” says Coertze, “running to Parys and other downstream towns where people have to drink it.”

News source : Mooivaal Media – Vaalweekblad

Posted in Uncategorized0 Comments

Gee aan kinders ‘n nuwe kans

Talle arm, honger en weerlose babas, mishandelde vroue en kinders, ongehude moeders, verwerpte en verswakte bejaardes en verarmde gesinne vind hul hoop by die Lochvaal Emfuleni Welsyn en Gesinsorg. Die welvarender gemeenskap van die Vaaldriehoek kan aan hierdie mense ‘n nuwe kans gee om hul omstandighede te kan verander.

Die deurgangshuis se personeel se doelwit is om toe te sien dat geen kind honger gaan slaap nie, in veilige sorg is en dat al die  kinders skool bywoon vir opvoeding en ontwikkeling.
Donasies ten bate van die Carpe Diem Media en Vaalweekblad se Kinderfonds word verwelkom en is van belasting aftrekbaar. ‘n Belasting-vrywaringsertifikaat kan op aanvraag aan skenkers verskaf word.
Die organisasie gee aan skenkers die versekering dat alle fondse en donasies uiters oordeelkundig, deursigtig en verantwoordbaar aangewend word, met ‘n volledige terugvoer op aanvraag.
Die Lochvaal Emfuleni Welsyn word jaarliks geoudit deur Pienaar, Van Rensburg en Esterhuizen Ouditeure in Vanderbijlpark. Hulle kan by die volgende nommer gekontak word (016) 981 1036.
Die Lochvaal Emfuleni Welsyn en Gesinsorg is as ‘n welsynsorganisasie by die Departement van Sosiale Ontwikkeling geregistreer as ‘n nie-winsgewende orginasie (NPO 025 188) en is ook ‘n ΓÇ£weldaadsorganisasieΓÇ¥ met ‘n artikel 18(A) vergunning wat by die Ontvanger van Inkomste geregistreer is.

Alle geldelike bydraes sal opreg waardeer word en kan in die volgende rekening inbetaal word:
Vaalweekblad/Carpe Diem Media Kinderfonds, ABSA Bank Vanderbijlpark, Tjek rek.nr: 4056773506, Tak kode 632 005.

Nuusbron: Mooivaal Media – Vaalweekblad

Posted in Uncategorized0 Comments

Vaal se water is skoonste in ‘n lang tyd – SAVE

VANDERBIJLPARK. – Die Vaalrivier bokant die Barrage is tans die skoonste wat dit in ‘n lang tyd was en hou nie gevaar vir watersport-geesdriftiges in nie. Di├⌐ jongste inligting weerspreek die berig in verlede week se Vaalweekblad, wat gebaseer was op ou inligting van twee jaar gelede nadat dit onlangs per abuis weer deur die omgewingsorganisasie, SAVE aan die media uitgereik is. Hoewel SAVE die verouderde persverklaring kort na uitreiking teruggetrek het, was die inligting toe reeds in Vaalweekblad se nuusstelsel verwerk.

Die nuutste feite, sê adv. Lötter Wepener, voorsitter van SAVE, is dat Emfuleni die afgelope twee jaar besondere moeite gedoen het om te verseker dat afvalwater na behore gesuiwer word voordat dit in die Rietspruit vrygelaat word.
Volgens Wepener het lede van SAVE onlangs op uitnodiging van Metsi a Lekoa die Rietspruit-watersuiweringswerke ge├»nspekteer en bevind dat 80% tot 90% van die werke voltooid en in ‘n volkome werkende toestand is.
“Die gedeeltes wat nog klaargemaak moet word, sal net bykomende kapasiteit daarstel vir die munisipaliteit om groter volumes afvalwater te hanteer,” s├¬ Wepener.
“Die Vaalrivier bokant die Barrage is heeltemal veilig vir watersport maar ek is nog skepties oor die watergehalte van Loch Vaal en die sediment wat deur die jare in die Loch opgebou het,” s├¬ hy.
Hoewel Wepener baie lof het vir Emfuleni en in besonder vir raadslid Sam Tshabalala wat prioriteit-aandag aan die watersituasie gee, het hy geen goeie woord oor die watergehalte van die Vaalrivier in die Parys-gebied nie. Tydens Vaalweekblad se onderhoud met hom verlede week, het hy die watergehalte van die rivier daar as “chaoties” bestempel.
Save het op 17 September reeds ‘n hofbevel in die Bloemfonteinse hooggeregshof teen die Ngwathi-munisipaliteit gekry om die uitpomp van rou riool in die Vaalrivier by Parys onmiddellik te staak.

Nuusbron: Mooivaal Media – Vaalweekblad

Posted in Uncategorized0 Comments

Page 2 of 212